Ernstig ondergewicht en weigering om een minimaal lichaamsgewicht in stand te houden. Anorexie komt in de Westerse cultuur veel vaker voor bij vrouwen dan bij mannen (vrouwen : mannen = ca. 95 : 5). Mogelijk speelt het feit dat vrouwen meer op hun uiterlijk gericht zijn dan mannen daarbij een rol.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- herstel van het gewicht (zo snel als mogelijk)
- psychotherapie
- psychofarmaca (meestal anti-depressiva).

N.B. Bij niet tijdig behandelen kan anorexia levensbedreigend zijn.

zie ook:
- eet-stoornissen
- ondergewicht

Terug naar psychische aandoeningen