Psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een relatief starre, onaangepaste reactie op sociale gebeurtenissen, zónder dat de patiënt zich daarvan bewust is. De patiënt vindt meestal zelf dat hij/zij zich correct gedraagt. Het contact met de werkelijkheid is verder niet verstoord. Het onaangepaste gedrag leidt echter vaak tot ernstige problemen in de privé- en werksfeer.
Als de patiënt het probleem zelf onderkent (meestal uit frustratie) of er door anderen op wordt gewezen (meestal vanwege de last die zij er van hebben) krijgen anderen of de omstandigheden meestal de schuld.

Mogelijke gedragskenmerken (o.a.)
Sterk rationaliseren, vijandige of kwaadaardige ouding, anderen de schuld geven van eigen falen, slechte beheersing van sociale conflicten in privé- of werksfeer, minachting voor de gevoelens en rechten van anderen, uitbuiten van anderen, oneerlijkheid en bedrog, alcoholisme, drugsverslaving, promiscuïteit (= veel wisselende seksuele contacten), veroordelingen tot celstraf

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Tekort aan liefde, verwaarlozing en/of mishandeling gedurende de kinderjaren.

zie ook: behandeling

Terug naar persoonlijkheidsaandoeningen