Mogelijke behandelingen van anti-sociale persoonlijkheidsaandoeningen (o.a.):
- psychotherapie: meestal langdurig, inzicht geven door confrontatie met de gevolgen van het gedrag, grenzen stellen aan het gedrag, gedrags-, gezins- en/of groepstherapie, psycho-analyse
- psycho-farmaca: indien tevens sprake is van depressie (anti-depressiva) en/of angst (anxio-lytica)
- combinatie van psychotherapie en psychofarmaca (meestal)

Terug naar persoonlijkheidsaandoeningen