Onvermogen om bepaalde bewuste taken uit te voeren waarbij een gecoödineerde beweging moet worden onthouden en uitgevoerd.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Hersenletsel door ongeluk, verwonding, beroerte, hersenbloeding, hersentumor, dementie, ALD, MS, bepaalde psychische aandoeningen

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de oorzaak (= causaal, curatief)
- behandeling van de verschijnselen (= symptomatisch)

Terug naar psychische aandoeningen