Tegengif: Dimercaprol Injecties (zie hieronder)

N.B. Neem bij een (vermoede) arseen-vergiftiging altijd onmiddelijk contact op met uw (huis)arts, de dichtsbijzijnde polikliniek of het ziekenhuis.

zie ook: tegengiften (= anti-dota)

Terug naar vergiftigingen (= intoxicaties)