Gewrichtsaandoening als gevolg van psoriasis.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- medcijnen: cyclofosfamide, Endoxan®

Terug naar psoriasis