Mogelijke verschijnselen bij Asperger-syndroom (o.a.):
- niet graag aangeraakt/geknuffeld willen worden
- problemen/conflicten in de omgang met andere kinderen door gebrek aan inzicht en gevoel voor de emoties van anderen (gebrek aan medeleven)
- beperkte kennis van sociale omgangsvormen (= sociale conventies)
- de neiging om zich te storten op één enkele activiteit (= monomaan gedrag)
- neiging tot rituelen
- moeilijk onderscheid kunnen maken tussen eigen mentale beleving en de werkelijkheid (fantasie en werkelijkheid lopen door elkaar)
- leerproblemen en andere ontwikkelingsstoornissen

Terug naar Asperger-syndroom