Lijst met 5 vragen waaruit na beantwoording kan worden afgeleid of de astma goed onder controle is of niet.
De test is verkrijgbaar bij het Astma Fonds.

Terug naar astma