Aderverkalking

zie: atherosclerotische aandoeningen