Atopisch eczeem is een aangeboren overgevoeligheid van de huid voor stoffen (= allergenen) die in het voedsel (= voedsel-allergenen) of de leefomgeving (o.a. inhalatie-allergenen) kunnen voorkomen.
De overgevoeligheid wordt veroorzaakt door een te grote productie van antistoffen tegen de allergenen waarvoor men overgevoelig is. Na contact met een allergeen reageert de huid met een overdreven ontstekingsreactie (= dermatitis).
Bij constitutioneel eczeem zijn nog geen antistoffen aantoonbaar. De aandoening wordt meestal erger in droge warme of koude lucht en na contact met stoffen die de huid irriteren of uitdrogen (o.a. water met zeep).
Atopisch eczeem kan in principe op alle leeftijden voorkomen, maar begint meestal al in het eerste levensjaar. Atopisch eczeem is niet besmettelijk.
Dauwworm is atopisch eczeem bij babys.

zie ook:
- verschijnselen
- behandeling
- eczeem-middelen

Terug naar eczeem