Geestelijke ontwikkelingsstoornis waarbij de patient een sterk afwerende en afsluitende houding aanneemt t.o.v. de realiteit van de omgeving. Indrukken van deze omgeving worden ziekelijk verwerkt als gevolg van stoornissen en beperkingen in de wederkerige sociale contacten, de talige en niet-talige communicatie en door beperkte en rigide patronen van interesse en gedrag.
Autisme komt bij jongens 2-4 x vaker voor dan bij meisjes. De oorzaak van autisme is niet precies bekend (NB. Autisme is geen gevolg van slecht ouderschap).

Atypisch autisme (Engels = pervasive development disorder (PDD))
Vorm van autisme die later begint dan 3e-4e levensjaar (soms pas op 12-jarige leeftijd). Gaat vaak samen met Gilles de la Tourette, obsessief-compulsieve stoornissen en/of hyperactiviteit.

zie ook:
- verschijnselen
- behandeling
- Asperger-syndroom
- ontwikkelingsstoornissen

Terug naar psychische aandoeningen

Nederlandse Vereniging voor Autisme