zie:
- baarmoeder-bloedingen (= uterus-bloedingen)
- baarmoeder-kanker (= uterus-carcinoom)
- baarmoederhals-kanker (= cervix-carcinoom)
- baarmoederslijmvlies-kanker (= endometrium-carcinoom)
- chorio-carcinoom
- endometriose
- vleesboom

zie ook: baarmoeder

Terug naar aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen (= gynaecologische aandoeningen)