zie:
- bof (= parotitis)
- cryptorchisme (niet indalen van de teelballen)
- impotentie
- liesbreuk
- vruchtbaarheidsstoornissen (= infertiliteit)
- torsio testis (= zaadstreng om zaadbal gedraaid)
- zaadbal-kanker

Terug naar aandoeningen van de mannelijke geslachtsorganen