Het merg in de beenderen wordt onderverdeeld in:
- rood beenmerg in de holle beenderen van armen, benen, bortsbeen, ribben en schedel: hier vindt de vorming van nieuwe bloedcellen plaats
- geel beenmerg: heeft voor zover bekend geen speciale functie

NB./b] Bij het ouder worden verandert steeds meer rood beenmerg in geel beenmerg.

zie:
- bloedlichaampjes
- beenmerg-aandoeningen
- bloedaanmaak-bevorderende middelen

Terug naar merg