Onvoldoende verkalking van het bot door een stoornis in de calcium- en fosfor-stofwisseling ten gevolge van calcium- of vitamine D-tekort.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Vermoeidheid, spierzwakte, ernstige misvormingen.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Calcium-tekort in het voedsel, onvoldoende opname van calcium in de darm, onvoldoende vitamine D-opname in de darm of vitamine D-productie door het lichaam, zwangerschap en de overgang (= menopauze).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- vitamine D (zie hieronder)

zie ook: bot-aandoeningen