Astmatische aandoening van de luchtwegen die het gevolg is van een allergische reactie op stoffen (= allergenen) waarmee men tijdens de uitoefening van het beroep regelmatig in contact komt. Voorbeelden: bakkersastma en tuinbouw-allerie.

zie ook: astma

Terug naar: allergische aandoeningen