Bij een beroerte wordt -als gevolg van een bloeding of infarct- een deel van de hersenen niet of onvoldoende doorbloed. Als gevolg van het zuurstof-tekort (= anoxie) dat daardoor ontstaat, sterft een gedeelte van het hersenweefsel af (= cerebrale necrose). Dit leidt vervolgens tot verlies of vermindering van bepaalde hersenfuncties. Welke functies dat zijn, hangt af van de ernst, duur en plaats van het zuurstof-tekort.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- eerste verschijnselen:
- extreme duizeligheid in combinatie met evenwichtsstoornissen
- zeer extreme hoofdpijn
- slap gevoel in arm, been of hand
- de helft van het gezicht of één kant van het lichaam voelt slap en/of is helemaal gevoelloos
- één van de ogen werkt niet meer
- het spraakvermogen neemt af: praten gaat trager en/of onsamenhangend
- simpele dingen die anderen zeggen worden niet meer begrepen

NB. Neem onmiddellijk contact op met de (huis0arts, poli of ziekenhuis als u één of meer va bovenstaande verschijnselen denkt waar te nemen bij uzelf of anderen.

Mogelijke oorzaken (o.a.0
- herseninfarct
- hersenbloeding

zie: TIA (= kleine beroerte)

Terug naar hersen-aandoeningen