Hersentoestand waaruit iemand op geen enkele wijze kan worden gewekt. Bewusteloosheid kan kort maar ook weken, maanden of jaren duren.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- flauwvallen
- hersen-aandoeningen, o.a. TIA, beroerte, hersenbloeding, hersen(vlies)-infectie, epilepsie ('absence'), slaapziekte
- hoofdletsel, o.a. hersenschudding
- psychische aandoeningen, bepaalde
- lever- en/of nier-aandoeningen
- lichaamstemperatuur, zeer hoog (> 42oC) of zeer laag (< 31oC)
- verlaagd bloedsuiker-gehalte (hypoglykemie bij suikerziekte)
- zuurstofgebrek
- koolmonoxide-vergiftiging
- bijwerking van medicijnen (met name psychofarmaca)
- overmatig alcoholgebruik
- drugs
- vergiften

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de oorzaak (zo mogelijk)
- kunstmatige beademing ('ijzeren long') en voeding

Terug naar bewustzijnsstoornissen