Het bewustzijn is een hersentoestand waarbij men alert is op zichzelf, de ander en de omgeving. Het bewustzijn speelt een centrale rol in de regulatie van het eigen zijn (= zelfbewustzijn) in relatie tot de ander (= communicatie) en de omgeving. Het bewustzijn wordt tijdens het waken gestimuleerd door de zintuigen. Aangenomen wordt dat het bewustzijn in nauwe relatie staat tot het onderbewustzijn. Tijdens de slaap is het bewustzijn uitgeschakeld.

zie ook:
- onderbewustzijn
- bewustzijnsstoornissen
- psychische problemen
- psychische aandoeningen

Terug naar psyche