Geestelijke hersentoestand waarbij de persoonlijke reactie op signalen van anderen en/of uit de omgeving voor kortere of langere tijd geringer is dan normaal.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- flauwvallen
- hersen-aandoeningen, o.a. TIA, beroerte, hersenbloeding, hersen(vlies)-infectie, epilepsie ('absence'), slaapziekte, slaapzucht
- hoofdletsel, o.a. hersenschudding
- psychische aandoeningen, bepaalde
- lever- en/of nier-aandoeningen
- lichaamstemperatuur, zeer hoog (> 42oC) of zeer laag (< 31oC)
- verlaagd bloedsuiker-gehalte (hypoglykemie bij suikerziekte)
- zuurstofgebrek
- koolmonoxide-vergiftiging
- bijwerking van medicijnen (met name psychofarmaca)
- overmatig alcoholgebruik
- drugs
- vergiftenMogelijke behandelingen (o.a.)
- behandeling van de oorzaak (zie boven)
- verzorging/verpleging

NB.
Hypnose is een psychiatrische methode waarbij door middel van suggestieve beïnvloeding een toestand van ontspanning en bewustzijnsverlaging wordt nagestreefd.

Terug naar bewustzijnsaandoeningen