Bijnierschors-gezwel

zie:
- bijnierschors-tumor
- Conn-syndroom (= hyper-aldosteronisme)