In de meeste gevallen doen zich in de gebruikelijke dosering(en) in geen bijwerkingen voor en/of heeft de patiënt daar niet direct last van.

De kans dat een van de mogelijke bijwerkingen van een medicijn optreedt, verschilt van medicijn tot medicijn, van dosering tot dosering en van patiënt tot patiënt. Vooraf kan nooit worden voorspeld of er bijwerkingen zullen optreden en, zo ja, welke dat zijn.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen:
De kans dat de bijwerking optreedt is groter dan bedraagt 10% of meer; d.w.z. dat die bijwerking optreedt bij 10 of meer van de 100 gebruikers van dat medicijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen:
De kans dat de bijwerking optreedt is 1-10%; d.w.z. dat die bijwerking optreedt bij 1-10 van de 100 gebruikers van dat medicijn.

Soms voorkomende bijwerkingen:
De kans dat de bijwerking optreedt is 0,1-1% bedraagt; d.w.z. dat die bijwerking optreedt bij 1-10 van de 1000 gebruikers van dat medicijn.

Zelden voorkomende bijwerkingen:
De kans dat de bijwerking optreedt is 0,1%; d.w.z. dat die bijwerking optreedt bij 1-10 van de 10.000 gebruikers van dat medicijn.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen:
De kans dat de bijwerking optreedt is kleiner dan 0,1%; d.w.z. dat die bijwerking optreedt bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers van dat medicijn.

Terug naar bijwekringen