Bloedruk is de druk van het bloed op de binnenwand van de bloedvaten als gevolg van de pompwerking van het hart en de weerstand van de bloedvaten tegen doorstroming met bloed. De bloeddruk wordt - als zodanig - niet gevoeld, maar wel de eventuele gevolgen van langdurige bloeddrukverhoging. Bloeddruk wordt gemeten met een bloeddrukmeter. De bloeddruk wordt weergegeven door middel van twee waarden:
- de systolische druk (bovendruk: de maximale druk die wordt opgebouwd in de hoofdlichaamsslagader bij het samentrekken van de linker hartkamer)
- de diastolische druk (onderdruk: het minimum van de druk die ontstaat in de periode tussen twee samentrekkingen van het hart in). De waarden worden uitgedrukt in mmHG (milimeter kwikkolom).
Op middelbare en oudere leeftijd neemt met name de bovendruk (systolische bloeddruk) geleidelijk toe.
Bloeddruk-waarden (bovendruk en onderdruk)
- lage bloeddruk: lager dan 120 en lager dan 70 mmHg
- normale bloeddruk: 120-140 en 70-90 mmHg
- borderlinehypertensie: 140-160 en 90-95 mmHg
- hoge bloeddruk: hoger dan 160 en hoger dan 95 mmHg