Bloedingen kunnen inwendig of uitwendig en acuut of chronisch zijn. Normaal gesproken treedt bij bloedingen het bloedstollingsmechanisme in werking zodat de bloeding vanzelf stopt. Grote bloedingen, chronische bloedingen en bloedstollingsaandoeningen, zoals bloederziekte (hemofilie), stoppen echter niet altijd spontaan en vragen daarom extra maatregelen (zie behandeling).

Behandeling van bloedingen

Beschikbare behandelingen van bloedingen:
(1) Behandeling van de bloeding:
- Stelpen
- Afbinden van ledematen
- Ontsmetting met water en/of antiseptisch/desinfecterend middel
- Dichtdrukken, dichtbranden of afsluiten van de aanvoerende bloedvaten
- Chirurgische ingrepen
- Bloedstollingbevorderende middelen (hemostatica)

(2) Behandeling van de oorzaak:
- Bijv. maagdarm-zweren: zie bloedingen in het maagdarmkanaal)

Oorzaken van bloedingen

Mogelijke oorzaken van bloedingen:
- Verwondingen: uitwendige of inwendige wonden, waardoor bloeduitstortingen, bijv. snijwond en inwendige kneuzing waarbij bloedvaten zijn beschadigd; bloedende zweren, bijv. in maag of darm
- Bloedstollingsaandoeningen : o.a. bloederziekte (hemofilie), tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie)
- Bloedstollingremmende middelen (anticoagulantia)
- Bijwerking van medicijnen
- Vergiftigingen

Bloeduitstortingen (blauwe plekken, ecchymose, hematoom, petechiën, purpura)

Bloeduitstortingen onder de huid in de vorm van rode puntjes of blauw-paarse plekken (hematoom, purpura) zijn het gevolg van beschadiging van kleine bloedvaten en haarvaten waaruit bloed lekt. Vrouwen krijgen in het algemeen eerder blauwe plekken dan mannen.

Mogelijke oorzaken:
- Stoten van de huid tegen een hard oppervlak
- Kwetsbare huidbloedvaten
- Overmatig zonlicht, vooral bij ouderen (purpura senilis)
- Bloedstollingsstoornissen (o.a. purpura fulminans, ziekte van Waterhouse-Fríderichsen)

Mogelijke behandelingen:
Bloeduitstortingen verdwijnen vanzelf en hoeven daarom gewoonlijk niet te worden behandeld.

Zie ook:
- bloedstolling

Terug naar bloedstollingsaandoeningen