Belangrijke bloedvet-normaalwaarden o.a.:
- totaal-cholesterol: 3,5-7,5 mmol cholesterol per liter bloed.
- VLDL-cholesterol (very-low-density-lipoproteïnen, 'slecht cholesterol'): 0,03-0,8 mmol per liter bloed
- LDL-cholesterol (= low-density-lipoproteïnen, 'slecht cholesterol'): 1,6-4,1 mmol per liter bloed
- HDL-cholesterol (= 'goed cholesterol'): 0,9-1,7 mmol per liter bloed
- verhouding LDL/HDL: < 3,5
- chilomicronen: afwezig in bloed (na 12 uur vasten)
- triglyceriden: 0,7-2,1 mmol per liter bloed

NB.
- De belangrijkste bloedvet-waarden zijn totaal-cholesterol en LDL-cholesterol.
- Als regel geldt dat bij een verhoging van totaal-cholesterol- met 10% het risico op hart- en vaataandoeningen (o.a. en angina pectoris, hartinfarct, herseninfarct) met 20% toeneemt.

zie ook:
- cholesterol
- bloedvet-afwijkingen

Terug naar bloed-aandoeningen