Persoonlijkheidsaandoening die wordt kenmerkt door een zwak zelfbeeld, labiele stemmingen, extreem gedrag en zeer intensieve, vaak stormachtige relaties met anderen. De aandoening komt vooral voor op jong volwassen leeftijd en vaker bij vrouwen dan bij mannen. Het contact met de werkelijkheid is niet verstoord.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- algemene verschijnselen: meestal vage lichamelijke en psychische klachten, gevoel van leegheid en boosheid, verlangen naar meer zorg van anderen, slechte therapie-trouw
- gevoel van onvoldoende liefde/verzorging (al dan niet terecht) door anderen: gevoel van eenzaamheid en verlatenheid, depressie, alcoholmisbruik, drugsverslaving, eetstoornis (= anorexie).
- gevoel van in de steek gelaten zijn (al dan niet terecht): intense woede, snelle afwisseling van liefde en haat, sterk wisselend zelfbeeld, beeld van anderen en wereldbeeld, sterk wisselende seksuele contacten (= promiscuïteit), alcohol- en drugsmisbruik, en korte perioden van achtervolgingswaan (= paranoia) en waanvoorstellingen (= hallucinaties).

NB. Bovenstaande verschijnselen komen meestal gecombineerd voor en kunnen van geval tot geval sterk in aard en intensiteit verschillen.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- onvoldoende liefde tijdens de kinderjaren en/of
- onvoldoende zorg tijdens de kinderjaren en/of
- psychische en/of lichamelijke kindermishandeling

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- psychotherapie
- medicijnen: o.a. anti-depressiva en antipsychotica
- combinatie van psychotherapie en psychofarmaca (vaak)

Terug naar persoonlijkheidsaandoeningen