Borstvliesontsteking is een ontsteking van het buitenste van de twee longvliezen (= pleura).

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Vrij plotselinge, doffe tot hevige stekende pijn in de borstwand (in de buurt van de ontsteking) alleen of vooral bij diep ademhalen en hoesten.
De pijn kan echter ook (alleen) worden gevoeld als uitstralingspijn in de nek, schouders en/of buik.
Snelle en oppervlakkig ademhaling omdat diep ademhalen pijn doet.
Bij natte pleuritis is sprake van vochtophoping (= pleuravocht) tussen het buitenste en binnenste longvlies. Bij droge pleuritis is geen sprake van vochtophoping.


Mogelijke oorzaken (o.a.)
Infectie met bacterie (= bacteriële pleuritis) of virus (= virale pleuritis), mogelijk met verminderde afweer (= immuno-deficiëntie) door ouderdom, slechte conditie, HIV/AIDS of een auto-immuunziekte.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- bij bacteriële infectie: antibioticum
- bij virus-infectie: anti-virale middelen (zo nodig en mogelijk)
- pijnbestrijding: o.a. paracetamol of ibuprofen
- pleuravocht wegzuigen met naald (= thoracocentese)

zie ook:
- long-ontsteking (= pneumonie)
- long-aandoeningen

Terug naar borstvliezen ...

Laatst aangepast 14 september 2018