Mogelijke behandelingen van botulisme (o.a.):
- voorkómen (= preventie) van besmetting door goede voedsel-conservering en tijdig weg doen van mogelijk bedorven voedsel (bijv. bol staande blikken)
- tegengif: onmiddellijk na diagnose van botulisme toedienen (werkzaam binnen 3 dagen na besmetting)
- ziekenhuis-opname: ga zo snel mogelijk naar een ziekenhuis als botulisme wordt vermoed.=

Terug naar botulisme