Mogelijke verschijnselen bij botulisme (o.a.):
- droge mond
- hangende oogleden
- wazig zien, dubbelzien
- misselijkheid en braken
- diarree
- verstopping (meestal het eerste verschijnsel bij baby's)
- slik- en spraakkproblemen
- spierzwakte
- spierverlamming
- ademhalingsproblemen.

Terug naar botulisme