Mogelijke verschijnselen bij braken (o.a.):
- braken wordt meestal voorafgegaan door misselijkheid en/of duizeligheid
- schrale, zere keel
- pijnlijke slokdarm
- bloed opgeven
- gal opgeven
- uitdroging (= dehydratie), vooral bij aanhoudend braken

Terug naar braken

Bronnen:
- Farmacotherapeutisch Kompas
- Merck Medisch Handboek
- NHG-folder \"Overgeven\", januari 2001