Niet kunnen vormen van de juiste woorden terwijl men weet wat men wil zeggen. De oorzaak is een aandoening in het gebied van Broca (= motorische spraakcentrum) in de linker hersenhelft (meestal).

Terug naar afasie