Ernstige, vaak voortschreidende (= progressieve) aandoening van het verlengde merg (= bulbus medulla). Treedt meestal op na het 35e levensjaar.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Speekselvloed, spraakproblemen, slikproblemen met als mogelijk gevolg dat voedsel of vloeistof in de longen terechtkomt en daar long-ontsteking (aspiratie-pneumonie) veroorzaakt, versnelde polsslag. Ook komen afwijkende emotionele reacties voor (o.a. plotselinge stemmingswisselingen, uitbarstingen).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Aandoening in het verlengde merg (= bulbus medulla).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- fysiotherapie om spieren zo soepel mogelijk te houden
- spierontspanners (= spier-relaxantia), o.a. baclofen (Lioresal®)
- maagsonde via de buikwand om 'inademen' van voedsel of vloeistof te voorkómen

zie ook: verlengde merg

Terug naar centrale zenuw-aandoeningen