Emotionele uitputting bij mensen die zich beroepsmatig (te) sterk betrokken voelen bij andere mensen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
(Over)vermoeidheid, prikkelbaarheid, slaap-stoornissen, depressiviteit, verslavingsdrang (roken, alcohol en/of drugs).

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- uitrusten/vakantie/tijdelijk verlof
- psychotherapie: o.a. mental coaching/counceling ter verminderen van de professionele emotionele betrokkenheid
- medicijnen: o.a. slaapmiddelen en anti-depressiva
- ontwenningskuur, zo nodig

zie ook:
- stress
- overspannenheid

Terug naar psychische aandoeningen