Kalk-afzetting in het bindweefsel (= calcinose). Bijkomende verschijnselen zijn overmaat alkali (= alkalose) en calcium (= hype-calciëmie) in het bloed.

Bij calcinosis universalis is sprake van kalk-afzetting over het gehele lichaam.

zie ook:
- hyper-calciëmie
- poly-myositis