Vloeistof in de cel waarin zich de celkern en celorganellen, zoals de mitochondria, bevinden. De celvloeistof wordt omgeven door de celwand.

Terug naar cel