Onregelmatige ademhaling waarbij diepe ademhalingen worden afgewisseld met tussenpozen van vrijwel volledige ademstilstand als gevolg van verminderde prikkelbaarheid van het ademcentrum in de hersenen.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Bepaalde vermoeidheid overdag, hartaandoeningen, verhoogd ureumgehalte in het bloed (= uremie), zuurstof-tekort in de hersenen, verhoogde schedeldruk.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- inhaleer-apparaat dat 's nachts de toevoer van zuurstof naar en afvoer van kooldioxide uit de longen regelt.

zie ook:
- ademstilstand
- slaap-apnoe
- obstructief slaapapnoe-syndroom (= OSAS)

Terug naar ademhalingsaandoeningen