Onderscheiden worden:
(1) autosomen: de 44 autosomale chromosomen die de erfelijke informatie bevatten voor alle lichamelijke eigenschappen met uitzondering van de geslachtelijke.
(2) geslachtschromosomen (= sekschromosomen): de twee chromosomen (X en Y) die de erfelijke informatie bevatten voor alle vrouwelijke (X1- en X2-chromosoom bij de vrouw en X3-chromosoom bij de man) en alle mannelijke (Y-chromosoom) eigenschappen

Terug naar chromosomen