Normaal gesproken heeft een mens in iedere cel 23 chromosoomparen die alle erfelijke informatie -in de vorm van genen- bevatten. Dit betekent dat er in totaal 46 chromosomen zijn, maar dat elk chromosoom in tweevoud aanwezig is (één van de vader en één van de moeder).
A

zie ook:
- vormen
- chromosomen
- gen-afwijkingen

Terug naar erfelijke aandoeningen