Ernstige, chronische vorm van bloedkanker (= leukemie) waarbij bepaalde beenmergcellen abnormaal snel delen (= carcinomateus). Hierdoor worden abnormaal grote hoeveelheden van een bepaald type (= granulocyten) witte bloedcellen (= leukocyten) geproduceerd, die bovendien onrijp zijn en een afwijkende vorm hebben.
Na verloop van tijd neemt ook het aantal rode bloedcellen (= erytrocyten) en bloedplaatjes (= trombocyten) af. Deze vorm van leukemie treedt meestal pas op na het 10e levensjaar.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- aanvankelijk: vaak geen verschijnselen en klachten
- daarna: vermoeidheid, bleekheid, zwakte, geringe of geen eetlust, vermagering, koorts, nachtzweten, vol gevoel door vergrote milt, opgezette lymfeklieren
- eindstadium: bloeduitstortingen, bloedingen, huidknobbeltjes en 'blasten-crisis' waarbij alleen nog grote hoeveelheden onrijpe granulocyten worden geproduceerd en tumor-uitzaaiingen (= metastase) naar huid, lymfeklieren, botten en hersenen plaatsvinden

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Beroepsmatige blootstelling aan radio-actieve straling en kankerverwekkende chemische stoffen (pesticiden, insecticiden, benzeen).
Een andere risicofactor is een doorstane behandeling met chemotherapie en bestraling.
CML is voor 100% geassocieerd met een gendefect (= verkort 22e autosoom) in het Philadelphia-chromosoom.

zie ook:
- behandeling
- myelo-proliferatieve aandoeningen
- beenmerg-aandoeningen

Terug naar leukemie