Aandoening waarbij voor tenminste een periode van zes aaneengesloten maanden (= chronisch) sprake is een onverklaarbare, ernstige vermoeidheid (= minder dan 50% van normale activiteit) die het dagelijkse functioneren ernstig verstoord. De vermoeidheid verdwijnt niet door rust. Chronische vermoeidheidssyndroom is meestal niet of moeilijk te onderscheiden van myalgische encefalo-myelitis (= ME). In Nederland lijden naar schatting 30-40.000 mensen aan CVS.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- lang aanhoudende, ernstige vermoeidheid
- hoofdpijn
- spierpijn
- gewrichtspijn
- pijnlijke keel
- niet verkwikkende slaap
- gevoelige hals- en/of oksel-lymfeklieren
- na inspanning een malaise (= ziek-/zwak-gevoel) gedurende tenmiste 24 uur
- verminderd concentratie-vermogen en/of korte-termijn-geheugen (= vergeten wat kortgeleden is gebeurd).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Waarschijnlijk spelen zowel genetische (= aanleg), lichamelijke (o.a. stofwisseling) als psychische factoren (o.a. trauma, stress, depressiviteit) een rol.

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- minder ernstige CVS: zgn. cognitieve gedragstherapie waarbij men zich zelf zodra men dreigt te vervallen in verminderde activiteit aanzet tot nieuwe activiteit
- ernstige CVS: behandeling nog in ontwikkeling (er zijn nog geen medicijnen tegen CVS en ME)

zie ook:
- myalgische encefalo-myelitis (ME)
- spier-aandoeningen

Terug naar centrale zenuwstelsel-aandoeningen