Shock-toestand door een sterk verminderde doorbloeding van het lichaam (= bloedcirculatie) door bijvoorbeeld falen van het hart (= cardiogene shock) of zeer ernstig bloed- of vochtverlies (= hypo-volemische shock).

Circulatoire shock wordt onderverdeeld in:
- allergische shock door hevige reactie op allergenen
- anafylactische shock door het vrijkomen van veel histamine in de weefsel (bijv. als bijwerking van een medicijn)
- cardiogene shock door een sterk verminderde hartwerking (= hartfalen)
- distributieve shock door een verkeerde verdeling (= distributie) van het bloed over het lichaam
- hypo-volémische shock door ondervulling van het bloedvatstelsel, bijv. door uitdroging (= dehydratie) of ernstig bloed- of vochtverlies
- neurogene shock door zeer hevige pijnen
- obstructieve shock door blokkade van de bloedcirculatie.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Bleekheid, flauwvallen, bewusteloosheid en slecht functioneren van vrijwel alle organen.

Mogelijke oorzaken (o.a.)
Ernstig bloedende verwondingen (bijv. bij een ongeluk), ernstige brandwonden, hartspierziekten (= cardiomyopathie), hartinfarcten (= myocardinfarct), open-hartchirurgie, bloedvergiftiging (= sepsis) ten gevolge van een ernstige infectie, hevige pijnen, allergische reacties en vergiftigingen (intoxicaties).

Mogelijke behandelingen
De behandeling van shock is geheel afhankelijk van de aard van de shock en de ernst van de shockverschijnselen.

zie ook:
- shock
- hartfalen
- hypovolemie
- bloed-circulatie
- hart- en vaat-aandoeningen