Mogelijke risico's van cocaïne-gebruik (o.a.):
- besmettingsgevaar door vervuilde naalden: o.a. ader-ontsteking (= flebitis), hepatitis, HIV-besmetting (AIDS) en bloedvergiftiging (= sepsis)
- ondervoeding vanwege slecht voedingsgedrag
- miskraam, beschadigde foetus en zieke baby's stoppen met menstrueren
- dood door overdosis
- zelfdoding

Terug naar cocaïne