Raadpleging van een arts door een zieke aangaande het vaststellen (= diagnose) en het geheel van maatregelen dat moet worden genomen (= beleid) om een veronderstelde of reeds bestaande ziekte en de bijbehorende gezondheidsklacht(en) te behandelen.

zie ook:
- diagnose (= vaststelling)
- therapie (= behandeling)
- medisch beleid
- second opinion

Terug naar ziekten