Geleidelijk voortschrijdende, dodelijke infectie met virus-eiwitten (= prion-eiwitten) uit o.a. het beenmerg, orgaanvlees en andere eetbare delen van koeien met gekkekoeien-ziekte, schapen met scrapie of andere besmette diersoorten.
De ziekte komt vooral voor bij volwassenen van 50 jaar en ouder. De ziekte is overdraagbaar op het nageslacht.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Spierspasmen waardoor 'gekke' lichaamsbewegingen (vooral geduredne eerste 6 maanden), trillen, moeheid, slaperigheid, verregaand verlies van de geestelijke hersenfuncties (= mentale functies), long-ontsteking

Mogelijke behandelingen (o.a.)
- voorkómen van besmetting door vermijden van vlees, organen, merg, etc. van besmette beesten
- verlichting van de verschijnselen

Terug naar prion-ziekten