Abnormaal laag aantal van een (cytopenie), meerdere (= polycytopenie) of alle (= pan-) typen bloedcellen, d.w.z. witte (= leucocyten), rode boedcellen (= erytrocyten) en/of bloedplaatjes (= trombocyten). Oorzaak verminderde werking van het beenmerg (beenmerg-suppressie).

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- auto-immuunziekten
- chronische infectieziekten
- kanker, bepaalde vormen
- - myelofibrose
- bijwerking van medicijnen, zoals immuno-suppressiva)

Mogelijkebehandelingen (o.a.)
- behandeling van de oorzaak (= causaal)
- beenmerg-transplantatie

Terug naar bloed-aandoeningen