Delirium of delier is een bewustzijnsverandering die meestal snel ontstaat (binnen enkele uren tot dagen) en zich in sterk wisselende mate kan voordoen.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
- onvermogen om de aandacht vast te houden of te richten op iets anders
- blijven herhalen van hetzelfde antwoord op een eerdere vraag
- geheugen-stoornissen (= amnesie)
- verward denken en praten
- verminderd begripsvermogen
- onredelijke verwachtingen (= illusies, waanidee├źn)
- waanvoorstellingen (= hallucinaties)

Mogelijke oorzaken (o.a.)
- dementie ('Alzheimer')
- bijwerking van bepaalde medicijnen (met name slaapmiddelen, angst-dempende middelen en kalmerende middelen, drugs)
- na onthouding van bepaalde medicijnen, acohol of drugs (= abstinentie-verschijnselen)

zie ook: delirium tremens

Terug naar bewustzijnsstoornissen