Mogelijke behandelingen van depersonalisatie-aandoeningen (o.a.):
- psychotherapie: o.a. gedragstherapie en psycho-dynamische therapie
- hypnose: om psychische pijn te verlichten
- psychofarmaca, waaronder anti-depressiva
- combinatie van psychotherapie en psychofarmaca (meestal)

N.B. Een gevoel van de-personalisatie of de-realisatie komt vrij veel voor, duurt vaak kort en verdwijnt dan vanzelf. Behandeling is alleen dan nodig als het verschijnsel steeds terugkeert, lang duurt en/of lijden en slecht functioneren veroorzaakt. De-personalisatie-aandoening kan ook in combinatie met één of meer andere psychische aandoeningen voorkomen, die dan eveneens moeten worden behandeld.

Terug naar depersonalisatie-aandoeningen