Psychische aandoening waarbij de stemming aanhoudend abnormaal negatief is en het dagelijkse functioneren ernstig kan verstoren.

Mogelijke verschijnselen (o.a.)
Aanhoudende, sombere en neerslachtige stemming met levensmoeheid, verlies aan interesse in zichzelf, anderen en/of werk, aanhoudende gespannenheid, verminderd concentratievermogen, vaak onredelijke schuldgevoelens, geremdheid, angst, levensmoeheid en zelfdodingsgedachten (= suïcidale gedachten).

Mogelijke lichamelijke verschijnselen (o.a.)
Slapeloosheid, lusteloosheid, vermoeidheid, eetstoornissen (te veel of te weinig eten), hartkloppingen, seksuele problemen en menstruatiestoornissen.

NB.
Depressieve klachten kunnen -wanneer ze niet of niet voldoende worden behandeld- maanden, jaren en zelfs levenslang aanhouden.

zie ook:
- oorzaken
- behandeling
- stemmingsstoornissen (= affectieve stoornissen)

Terug naar psychische aandoeningen