Vorm van depressiviteit die afhankelijk is van het heersende type weer. Voorbeelden: najaarsdepressie, winterdepressie.

Terug naar depressiviteit