Toediening van hyposensibilisatie-vloeistof(fen) met één of meer allergische stoffen (= allergenen) die in een langzaam oplopende dosering over een periode van 2-5 jaar onderhuids (= subcutaan) worden ingespoten of onder de tong worden ingenomen (= sub-linguaal) bij overgevoeligheid (= hyper-sensibiliteit) voor die stof(fen). Hierdoor wordt de betrokkene on- (= de-) of minder (= hypo-) gevoelig (= sensibel) voor die allergenen.

zie ook: hyposensibilisatie-vloeistoffen

Terug naar desensibilisatie